Nästa Skogsnolia kommer redan 2018

Nästa Skogsnolia hålls redan 2018, den 14-16 juni, och  återgår därmed till sin normala takt med en mässa vartannat år. Läs mer här.

 

 

 

Logset Selection 1 - 12F GT