”Skogsnolia ska hållas ofta”

Skogsnolia ska hållas redan i juni 2018, ett år efter Elmia Wood. Fredrik Lundberg, vd på Vimek och Maria Hedblom, vd på Skogstekniska klustret, tycker att det är bra att mässan från 2018 ska gå vartannat år.

– Det är viktigt att ha en stor och viktigt skogsmässa som Skogsnolia runt hörnet, säger Fredrik Lundberg.

I och med att Skogsnolia hålls 2018 återgår den till sin normala takt med en mässa vartannat år. Skogsnolia är den viktigaste branschmässan i landet tillsammans med Elmia Wood.
– Skogsnolia ska hållas ofta. Det är viktigt med kontinuiteten och att Skogsnolia positionerar sig, säger Maria Hedblom, vd på Skogstekniska klustret.

Skogstekniska klustret består av elva företag i skogsmaskinbranschen som bedriver skogsbrukstekniskt process- och utvecklingsarbete i nära samarbete med akademi, forskare och skogsbolag. För närvarande drivs ett 20-tal utvecklingsprojekt inom bland annat delautomatisering och drivningsteknik.

Ett av företagen i skogstekniska klustret är Vimek, med huvudkontor i Vindeln.
– Det är viktigt att ha en stor och viktigt skogsmässa som Skogsnolia runt hörnet. Både för att kunna visa upp den många av de världsledande företag som finns i regionen, men också kunna erbjuda personal och intressenter en möjlighet att ta del av vårt erbjudande, säger Fredrik Lundberg, vd på skogsmaskinstillverkaren Vimek.

Han berättar att Vimek, från centralt håll, bara kommer att delta på Elmia Wood, SkogsElmia och Skogsnolia.
– Allt annat deltagande kommer att skötas av återförsäljare.

Fredrik Lundberg tycker också att stora, etablerade mässor, som Skogsnolia, ska hållas ofta.
– Jag brinner för att Skogsnolia ska hållas så nära oss som möjligt.

Han anser att deltagandet på mässan varit bra för Vimek.
– Skogsnolia är alltid välskött och bra ordnat. Det är en framgångsrik mässa för oss, fortsätter han.

Maria Hedblom anser att det är viktigt att Skogsnolia hålls ofta eftersom den hålls i en geografiskt viktig del av de svenska skogsbruket.
– Skogen, skogsmaskinsutveckling och skoglig forskning har sitt ”Mekka” här i regionen. Därför är det viktigt att också Nolia tar den positionen, säger hon.

Ett tecken på detta är bland att Skogsfakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) placerar sig som nummer två i världen inom skogsforskning (forestry) och som nummer ett bland universiteten enligt statistik från den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management. Bland annat kommer de före prestigsfyllda universitet som Oregon State University, Georg-August-Universität Göttingen och University of British Columbia, Listan toppas av USDA, vars nätverk med forskningsstationer i USA totalt sett har större resurser än SLU.

Andra delar är att 55 procent av den totala svenska skogsarealen ligger i norra Sverige och en av världens största skogsmaskinstillverkare.
– När vi startade 1984 var vi den första mässan i Sverige som hölls i skogen och den traditionen kommer vi att fortsätta. Det är viktigt för oss att göra en mötesplats där besökare och utställare hinner mötas, även flera gånger om så behövs, säger Kristin Olsson, projektledare för Skogsnolia.

 

 

Panoramabild 1_1