Skogsnolia viktig mässa för maskintillverkarna

Skogsnolia har gjort sig känd som en trivsam mässa som ger stora möjligheter till givande möten.

– Mässan är väl inarbetad och är lagom stor vilket gör att vi hinner med kunden på ett helt annat sett än på andra stora mässor i världen, säger till exempel Jörgen Ivarsson, försäljningschef Norden på maskintillverkaren Rottne.

Vart annat år samlas alla de större maskintillverkarna för att visa upp den högteknologiska ingenjörskonst som en modern skogsmaskin är ett prov på. Nästa samling blir under Skogsnolia och det ser ut att bli minst lika tätt med skotare och skördare som vanligt i skogarna nära Hörnefors, söder om Umeå, när Skogsnolia öppnar portarna 11 juni 2015 på samma mässområde som 2008 och 2011.

– Skogsnolia är otroligt viktigt för oss. De satsar på storskaligt skogsbruk, något som uppskattas av oss och våra kunder, säger Jörgen Ivarsson, försäljningschef Norden på Rottne.

Eero Lukkarinen, vd för Ponsse i Sverige, menar också att Skognolia Nolia är viktig.  – Mässan är viktig för oss, inte minst för att vi har chans att träffa många kunder från norra Sverige.

Komatsu håller med om Skogsnolias betydelse. – Det är en viktig mässa för oss och just nu är det ju den och Elmia Wood som vi lägger vårt fokus på, säger Peter Hasselryd, försäljningschef på Komatsu Forest i Sverige.

John Deeres Dieter Reinisch lyfter fram Skogsnolia som ett tillfälle för kunderna att träffa mängder av John Deeres nyckelpersoner och se alla deras produkter på ett ställe. – Även om information idag är lättillgänglig på nätet så är det personliga mötet viktigt. Skogsnolia är en bra och inarbetad mötesplats där våra kunder får möjlighet till att få fördjupad information eftersom inte bara våra säljare finns på plats utan också våra produktexperter och tekniker. Man har också tillfälle att se hela vårt produktprogram på en gång, förklarar han. Dieter Reinisch tycker också att Skogsnolia är en mässa som ger stora möjligheter till givande möten. – Skogsnolia är en trevlig mässa som är väl inarbetad och är lagom stor, något som ger oss tillfälle till ett kvalitetsmöte med våra kunder.

Peter Hasselryd på Komatsu tycker att Skogsnolia har hög kvalitet på besökarna. – Det är bra att den är fokuserad på skog och därmed är det oftast rätt klientel som besöker mässan. Skogsnolia är en bra arrangerad mässa där allt organisatoriskt brukar flyta på bra.

Även Eero Lukkarinen på Ponsse AB tycker att kvaliteten på mässan är bra. – Skogsnolia är en bra mässa, bland annat för att den alltid har en hög andel branschfolk.

Rottnes Jörgen Ivarsson gillar närheten till kunderna. – Att Skognolia satsar på storskaligt skogsbruk är något som uppskattas av oss och våra kunder. Mässan är dessutom väl inarbetad och är lagom stor vilket gör att vi hinner med kunden på ett helt annat sett än på andra stora mässor i världen. Mässan är dessutom uppbyggd kring oss maskintillverkare något som ger kunden ett unikt tillfälle att ”se, känna och klämma”, förklarar han.

Projektledaren för Skogsnolia, Kristin Olsson, berättar att det överskådliga mässområdet samt närheten mellan utställare och besökare är viktiga delar i mässans profil sedan många år tillbaka.  – Vi kallar Skogsnolia för en mötesplats där det ska vara enkelt att utbyta erfarenheter, kunskap och kunna göra affärer, säger hon.

 

 

komatsu1_1