Öppettider och entrépriser

Öppettider: 
Torsdag 13 juni 2019: 09:00-17:00
Fredag 14 juni 2019: 09:00-17:00
Lördag 15 juni 2019: 09:00-16:00

Entrépriser: 
Vuxna (från 18 år) förköp 150 kronor, i entré 180 kronor
Barn (0-17 år) gratis i målsmans sällskap
Flerdagsbiljett (gäller mässans alla tre dagar) förköp 220 kronor, i entré 250 kronor

Grupp/buss (minst 10 personer) 120 kr/person
Flerdagarsbiljett grupp (gäller mässans alla tre dagar) 180 kr/person

Parkeringsavgiften är inkluderad i biljettpriset. 

Priser angivna inkl moms.