Bokningsförfrågan Skogsnolia 2019

Skogsnolia 13-15 juni 2019

Monterpriser

Grundavgift                                                 2 000 kr

Utomhus, 25 kvm                                       10 600 kr
Utomhus, 50 kvm                                       15 325 kr
Utomhus, 100 kvm                                     21 300 kr
Utomhus, > 100 kvm                                  21 300 kr + 170 kr/kvm överstigande 100 kvm

Småskalig demonstrationsyta                     13 340 kr
Storskalig demonstrationsyta, 1 maskin      25 950 kr
Storskalig demonstrationsyta, 2 maskiner   33 750 kr
Storskalig demonstrationsyta,
ytterligare enheter                                      6 550 kr 

Bokningsförfrågan

Om annan än Adress

Monterinformation