Därför ska ni ställa ut

År efter år stärker Skogsnolia sin position som en av Sveriges mest intressanta mötesplatser för branschen. Både mässbesökare och antal utställare har ökat varje år utan att för den skull påverkat det som mässan är mest känd för, nämligen dess lämpliga storlek som ger både utställarna och besökarna tid till kvalitativa möten.

Mässan är idag en utpräglad fackmässa som är känd för sin seriösa fokusering på kvalitet. Här satsar man på bredd, djup och innehåll och hit kommer de stora maskintillverkarna liksom andra branschknutna utställare. På mässan skapas möjligheter till många nya och viktiga kontakter och hit lockas också media och publik. Mässan blir därmed också en stor idé- och kunskapsbank av, för och med skogsfolk.

Skogsnolia hålls i ett av branschens centrum. Skogen, skogsmaskinsutveckling och skoglig forskning har sitt "Mekka" här i regionen.

Ett tecken på detta är bland att Skogsfakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) placerar sig som nummer två i världen inom skogsforskning (forestry) och som nummer ett bland universiteten enligt statistik från den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management. 

Andra delar är att 55 procent av den totala svenska skogsarealen ligger i norra Sverige och dessutom har ett skogstekniskt kluster som består av innovativa teknikföretag i skogen, bland annat en av världens största skogsmaskinstillverkare.

När vi startade 1984 var vi den första mässan i Sverige som hölls i skogen och den traditionen kommer vi att fortsätta. Det är viktigt för oss att göra en mötesplats där besökare och utställare hinner mötas, även flera gånger om så behövs.

Vill du också delta på möjligheternas mötestplats?

Kontakta mig, Ann-Sofie Greander, projektsäljare

+46 (0)910-547 60
+46 (0)70-216 07 76
annsofie.greander@nolia.se

Vad tycker andra?

Fredrik Lundberg

Det är viktigt att ha en stor och viktigt skogsmässa som Skogsnolia runt hörnet. Mässan ger oss möjlighet att visa upp många av de världsledande företag som finns i regionen, men också kunna erbjuda personal och intressenter en möjlighet att ta del av vårt erbjudande. Skogsnolia är dessutom alltid välskött och bra ordnad. Det är en framgångsrik mässa för oss.

Fredrik Lundberg, vd. Vimek,

Pär Lärkeryd

Skogsnolias tyngd och varumärke gör den till en naturlig mötesplats för alla i branschen. Mässan utgör därmed en ypperlig plats för oss att visa upp vår verksamhet både för entreprenörer och för skogsägare. Vi får en möjlighet att samlat och på kort tid skapa nya affärskontakter som annars skulle innebära många och långa resor.

Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna,