Priser & bokning

Skogsnolia 13-15 juni 2019

Se kartskiss över monterytorna här

Monterpriser

Grundavgift: 2 000 kr

Utomhus, 25 kvm: 10600 kr
Utomhus, 50 kvm: 15325 kr
Utomhus, 100 kvm: 21300 kr
Utomhus, > 100 kvm: 21300 kr + 170 kr/kvm överstigande 100 kvm

Småskalig demonstrationsyta: 13340 kr

Storskalig demonstrationsyta, 1 maskin      25 950 kr
Storskalig demonstrationsyta, 2 maskiner   33 750 kr
Storskalig demonstrationsyta,
ytterligare enheter                                      6 550 kr 

Moms tillkommer på ovanstående priser.

 

Bokningsförfrågan

Om annan än Adress

Monterinformation