Utställarinformation

Här kommer viktig information kring ditt deltagande på Skogsnolia 2023 i Umeå. Läs noggrant igenom informationen och delge innehållet till samtliga som kommer att jobba i montern under mässan. Vi hoppas att du vidtar alla förberedelser, såsom att beställa monterservice, i god tid innan mässan! På detta sätt sparar både du och vi tid och allt flyter smidigt. Vi ser fram emot en spännande mässa med intressanta möten, nyfikna besökare och spännande nyheter! Välkomna till Umeå och Skogsnolia 2023!

English version

Monter

Alkoholpolicy

Ingen alkohol får serveras i montrarna. Det finns ingen möjlighet att få tillstånd till detta utan all alkoholförtäring måste ske i de befintliga restaurangerna på mässområdet. Alkoholmyndigheten ser detta som en självklarhet eftersom vi kommer att ha många tunga maskiner på mässområdet.

 

Avfall vid monterbygge

Containers för avfall kommer att finnas på området. Läs mer om avfall och återvinning här (PDF).

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Skogsnolias personal städar varje kväll området.

EMBALLAGE som ska återanvändas kan mot debitering (in- och utkörning till er monter) lagras i särskilt utrymme under mässtiden. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn.

El och gasol

ELUTRUSTNING Det är viktigt att man som utställare har en elutrustning som är felfri. Tänk speciellt på följande:

– Utomhusmontrar ska ha material som är avsedda för utomhusbruk.

– Kabelvindor ska användas enligt tillverkarens anvisningar och får inte placeras liggande med uttagen uppåt.

– Skarvuttag och uttagslister ska ha rätt skyddsklass och ha pet-skydd.

– Skarvuttag och uttagslister ska placeras så att de inte hamnar i vatten.

– Belysning/belysningsslingor ska vara hela och kabeln får inte dras ut ur dragavlastningen.

Källa: Elsäkerhetsverket.

GASOL Reglerna för hantering av komprimerade gaser till exempel gasol har skärpts eftersom läckande gasol är en potentiell säkerhetsrisk. Kontakta Umeå Kommuns brandförsvar om du har frågor kring din gasolhantering.

 

Hyr utrustning

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder vi på Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagande. Det blir snabbt och enkelt för er att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår montershop, så finns allt på plats när mässan börjar. OBS: Använd alltid din bokningsreferens vid beställning. Du hittar den på din bokningsbekräftelse. 

Tre saker du bör tänka på:

- Boka ditt tält i god tid om du inte har eget med dig.
- Eluttag ingår inte i, detta beställer du via vår montershop
- På sista-minuten beställningar (30 dagar före mässans genomförande) tillkommer 50 % påslag på ordinarie pris.

Ladda ner blankett för placering av tält och flaggstänger här. Maila den till anna.sellberg@nolia.se

Vill du ha personlig hjälp med din beställning? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Anna Sellberg
090-88 88 605
anna.sellberg@nolia.se

 

 

Städning

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

 

Avfall & återvinning

Vi värnar om miljön på Skogsnolia 

Tre övergripande miljömål inom avfallsområdet är uppsatta för att ge ett tydligt och enkel budskap till personal, utställare och mässbesökare på Skogsnolia.

Mål 1. All wellpapp och alla rena pappersförpackningar sorteras ut och lämnas till återvinnig för att processas till nya produkter. Resultat från 2015 års mässa: 1 700 kg, ca. 60 % återvunnet.

Varför? Nästan alla producenter av wellpapp och kartong använder i varierande inblandning återvunnet material för att ta fram nya pappersprodukter. Det ger lägre miljöbelastning, skogsråvaran kan användas på bästa sätt och räcker då till kommande generationer.

Hur? Det finns 14 st kärl á 660 L märkta med wellpapp på området samt ett stort lastväxlarflak centralt placerad på området. Wellpappen lagras till dess mässan är slut och körs sedan till återvinning.

Mål 2. Alla flaskor och burkar med pant läggs i separata behållare för att efter transport processas till nya produkter. Resultat från 2019 års mässa: Ca 90 % återvunnet.

Varför? Återvunna aluminiumburkar som blir nya förpackningar förbrukar bara ca 5 % av den energi som används vid nyproduktion av aluminiumburkar, en enkel och miljöriktig återvinning. Flaskor av plast kan användas till andra plastprodukter efter återvinning och på det sättet spar vi stora mängder olja som i regel är råvaran till plastprodukter.

Hur? Kärl för pantburkar och flaskor finns vid försäljningsställen samt vid entréer. Återvinningen sker i samverkan med Panta Mera.

Mål 3. Allt trä som alstras vid monterbyggen, engångsemballage i trä och liknande läggs i containerflak för rent trä, därefter transport samt krossning till biobränsle utan eftersortering. Resultat från 2019 års mässa: 3 400 kg.

Varför? För att minska avfallsmängderna som ska behandlas i avfallsförbränning separeras rent trä som kan återanvändas eller krossas till biobränsle. Det finns nationella miljömål att öka återvinningen och minska avfallsförbränningen.

Hur? Det finns två stora containerflak på mässområdet för engångslastpallar, virke från montrar mm. Efter mässans slut körs den till krossning för att sedan gå till biobränsleanläggning.             

Återvinningsstation för papper och förpackningar samt ljuskällor och småbatterier finns vid Noliapersonalens arbetsbarack.          

Kontroll och uppföljning kommer att göras under mässan för att se hur målen är uppfyllda och för att vi i framtiden kan bli bättre på att använda naturens resurser på bästa sätt.

Avfallsbehållare finns utplacerade på hela mässområdet så att nedskräpning kan minimeras.

Har du som utställare farligt avfall, kontakta Nolias personal så kan de visa till rätt plats med rätt omhändertagande. Omhändertagande av farligt avfall ingår inte i mässavgiften utan fakturas utställaren.

 

 

Inflyttning

Godshantering

Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst måndag den 12 juni klockan 08:00. Ange alltid "leveransdatum” till mässan den 2023-06-12 eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.

Godsadress: Skogsnolia, ert företagsnamn och monternummer, Håknäs, 911 93 Vännäs. 

OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer.
Gods som ankommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad, såvida inte annat har överenskommits med Skogsnolia. Utkörning av gods till er monter debiteras per timma. Kostnaden för godshantering kommer att debiteras av Nolia AB med 1050 kr/timme plus moms (minsta debiterade kostnad är 1050 kr).

Allt gods som kommer till Skogsnolia kommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpedition, dvs lossning, lastning, traktorlyft. 

Godsintag

Godstransporter följ skyltning till godsintaget - se kartskiss här

Koordinater: 63.7914547, 19.7731989

Inflyttning

Utställaren anmäler sin ankomst till mässans Servicecenter, där ni får utställarkort och parkeringskort. Vi finns mittemot stora restaurangen, se skyltar. 

Skickat gods som ankommit finns i er monter. Montrarna är tillgängliga för utställaren från måndag den 12 juni klockan 08:00. Tidigare tillträde endast efter överenskommelse med arrangören. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast torsdag den 15 juni klockan 09:00.

Områdets öppettider för utställare:

Måndag 12 juni       08:00-17:00
Tisdag 13 juni         08:00-17:00
Onsdag 14 juni       08:00-21:00
Torsdag 15 juni       07:00-17:30
Fredag 16 juni        08:00-17:30
Lördag 17 juni        08:00-19:00
Söndag 18 juni       dagtid för hämtning av gods
Måndag 19 juni       t o m 12:00 för hämtning av gods

 

Utflyttning

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Skogsnolia. Utflyttning får tidigast påbörjas lördag den 17 juni klockan 16:00. Utflyttning skall vara klar måndag den 19 juni klockan 12:00.

Gods som inte hämtats upp efter måndag den 19 juni klockan 12:00 kommer att flyttas till vår speditörs lager och kan hämtas där. Lagringskostnaden är 1000 SEK/dag (minimiavgift 2000 SEK) exkl moms. 

Ditt lagrade tomemballage levereras till din monter efter mässans stängning sista mässdagen.

Vid eventuella frågor rörande utflyttning, kontakta Göran Forsman, telefon 070-631 25 12.

Godstransporter följ skyltning till godsintaget - se karta här 

 

Allmänt

Adress för gods

Godsadress: Skogsnolia, ert företagsnamn och monternummer, Håknäs, 911 93 Vännäs. 

Godstransporter följ skyltning till godsintaget - se karta här

Koordinater: 63.7914547, 19.7731989

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Bokningsvillkor

YOU CAN FIND OUR GENERAL PROVISIONS IN ENGLISH HERE.

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Biljetter faktureras med 10 dagars betalningsvillkor eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Alla Nolia AB:s allmänna bestämmelser hittar du i denna pdf.

Bevakning

Bevakning av mässområdet sker från 9-18 juni utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).

Biljetter till kunder

Ett effektivt sätt att marknadsföra mässdeltagandet är att bjuda in dina kunder genom att i förväg skicka ut inbjudningskort. Enklast bjuder du in dina kunder med elektroniska inbjudningskort som mailas till kund (e-biljett). Möjlighet finns även att beställa inbjudningskort som pappersbiljett.

E-biljett mailas till kund. Kostnad 75 kr/inlöst biljett.
Pappersbiljett skickas per post. Kostnad 5 kr/beställd biljett samt 75 kr/inlöst biljett.

Biljetter beställs i vår webshop. Vid beställning, glöm inte att notera er bokningsreferens som finns på er bokningsbekräftelse. 

Checklista jämställd mötesplats

Skogsnolia har påbörjat resan mot världens mest jämställda mötesplats i skogen. Men för att nå dit måste vi hjälpas åt och vi vill hjälpa er. Vi har, tillsammans med representanter från branschen, tagit fram en checklista. Den innehåller viktiga frågeställningar att ta upp kring allt från marknadsföring och inför ert genomförande.

Här kan du läsa checklistan i sin helhet >>

Entrépriser

Vuxna (från 18 år) 150 kronor
Barn (0-17 år) gratis i målsmans sällskap
Flerdagsbiljett 220 kronor

Parkeringsavgiften är inkluderad i biljettpriset. 

Försäkringar

Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag.

 

Information/Servicecenter

Du hittar oss här, intill stora restaurangen. Här anmäler du din ankomst, hämtar utställarkort, parkeringskort, beställer monterservice m.m.

Vi hjälper dig med alla dina frågor under inflyttning, genomförande och utflyttning. Telefon under mässan: 070-637 30 30. 

Kontakt

Vi finns ute på området för att hjälpa dig under inflyttning, genomförande och utflyttning. 

Nolias Information: 070-637 30 30

Kristin Olsson, projektledare: 070-255 61 95

Erik Säfvenberg, pressansvarig: 072-23 62 600

Göran Forsman, mässbyggnation: 070-631 25 12

Mat & Dryck

Vi har tre restauranger på mässan där ni kommer att ha möjlighet att köpa lunchkuponger och få dem fakturerade. Ta kontakt direkt med restauratör på området. Dessutom finns ett flertal snabbmatställen. Förtäring finns att köpa fr.o.m tisdag 13 juni t.o.m lördag 17 juni.

Öppettider: 
Tisdag 13 juni    11:00-16:00
Onsdag 14 juni  11:00-20:00
Torsdag 15 juni  09:00-17:00
Fredag 16 juni   09:00-17:00
Lördag 17 juni   09:00-16:00

Kontakt restaurang:
Sydön AB
Jan Diehl
info@sydon.se
070-5931324

Rekvirera matbiljetter (PDF)

Mässmagasin


Det officiella mässmagasinet produceras av Föreningen Skogen och du kommer att bli kontaktad av dem. Magasinet distribueras till Föreningen Skogens medlemmar och skogsägare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlandslän.

Läs mer här (PDF)

Mässbuss

Transferbuss Umeå - Skogsnolia

Transferbuss Umeå - Skogsnolia (endast förköp)
Umeå (Operaplan) - Skogsnolia: 07:00 
Skogsnolia - Umeå (Operaplan): 17:30

Umeå (Operaplan) - Skogsnolia: 08:30
Skogsnolia - Umeå (Operaplan): 16:00

Pris 120 kronor tur och retur. 

Köp din biljett här - endast förköp

Press

Vi vill gärna lyfta fram nyheter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och press kan möta på mässan. Därför har du möjlighet att maila in till oss pressreleaser som vi kan förmedla till våra kontakter med pressen. 

Läs mer här. 

Utställar- och parkeringskort

Utställarkort och parkeringskort för utställare hämtas i informationen på mässan fr. o m måndag 12 juni klockan 08:00. Korten skall vara fullständigt ifyllda och parkeringskorten uppsatta på bilens vindruta för att gälla. Behöver du dem i förväg så maila till anna.sellberg@nolia.se så skickar vi dem per post.

Parkering för utställare finns på anvisad plats på mässområdet. Under in- och flyttning samt före och efter mässans öppethållande kan du köra in på området. Visa dock hänsyn till övriga utställare och tänk dig för så att du inte parkerar bilen i någon annans monter eller hindrar trafiken på området. När mässan är öppen för allmänheten är all biltrafik och bilparkering på området förbjuden.

Öppettider

Mässans öppettider:
Torsdag 15 juni      09:00-17:00
Fredag 16 juni       09:00-17:00
Lördag 17 juni       09:00-16:00

Områdets öppettider för utställare:

Måndag 12 juni       08:00-17:00
Tisdag 13 juni         08:00-17:00
Onsdag 14 juni       08:00-21:00
Torsdag 15 juni       07:00-17:30 
Fredag 16 juni        08:00-17:30
Lördag 17 juni        08:00-19:00
Söndag 18 juni       dagtid för hämtning av gods
Måndag 19 juni       t o m 12:00 för hämtning av gods

Mässinformation/servicecenter:

Måndag 12 juni        09.00-17.00
Tisdag 13 juni          08.00-17.00
Onsdag 14 juni         08.00-21.00
Torsdag 15 juni         07.00-17.30
Fredag 16 juni          08.00-17.30
Lördag 17 juni          08.00-19.00