Så startade Skogsnolia

Maskinvisningar en del av Nolias historia

Det faktum att Noliamässans upprinnelse var en stor lantbruksmaskinvisning på Gamliavallen i Umeå 1963 och att maskinvisningar därefter har varit ett inslag i praktiskt taget varje Noliamässa fram till 1980-talet, gör att man med fog kan säga att maskiner med anknytning till jord- och skogsbruk har varit en röd tråd i Nolias verksamhet. Upprinnelsen till en särskild fackmässa kring skogsmaskiner och skogsteknik var egentligen tre faktorer. Först och främst hade skogsnäringen då i början av 1980-talet, liksom nu, en mycket stor betydelse inte minst för norrländsk sysselsättning och ekonomi. Den andra faktorn var att väldigt många duktiga maskintillverkare fanns i norrland. En del orter dominerades av skogsmaskin tillverkning ex Alfta och Stensele. En betydande och stimulerande faktor var självklart också tillkomsten av Skogshögskolan till Umeå.

Efter många kontakter med skogsmaskintillverkarnas egen organisation, Fortec, ett arbete där Nolias dåvarande VD Allan Risberg var mycket drivande, var det dags för Skogsnolia-premiär i Frängstorp, på MoDo skog mellan Hössjö och Gräsmyr. Det mest bestående minnet från de första mässorna var de enormt stora ytor som varje maskingrupp fick till förfogande. Det skulle visa sig - i takt med att allt fler upptäckte Skogsnolia som en bra arena, att vi var allt för generösa med ytor och bestånd. Markerna räckte helt enkelt inte till!

Fortsättningsvis har skogsnäringen och det allt vidare intresset kring skogen som miljö, ett stort intresse i hela samhället. Därför är det enligt min mening viktigt att Skogsnolia fortsätter och utvecklas. Uppgiften att finna ännu ett nytt område är en angelägen uppgift!

Av Åke Sandström, Noliamedarbetare 1977-98 och Skogsnolias "fader".

Fakta Skogsnolia
1984 Frängstorp, Gräsmyr
1986 Frängstorp, Gräsmyr
1988 Flurkmark
1991 Flurkmark
1994 Flurkmark
1996 Flurkmark
1998 Nyland, Hössjö antal besökare 9 001
2000 Nyland, Hössjö antal besökare 9 499
2002 Häggnäs, Hörnefors antal besökare 9 968
2004 Häggnäs, Hörnefors antal besökare 11 533
2006 Hörnefors, antal besökare 12 028
2008 Hörnefors, antal besökare 14 045
2011 Hörnefors, antal besökare 14 530
2015 Hörnefors, antal besökare 12 815

 

Vad tycker andra?

Pär Lärkeryd

Skogsnolias tyngd och varumärke gör den till en naturlig mötesplats för alla i branschen. Mässan utgör därmed en ypperlig plats för oss att visa upp vår verksamhet både för entreprenörer och för skogsägare. Vi får en möjlighet att samlat och på kort tid skapa nya affärskontakter som annars skulle innebära många och långa resor.

Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna,

Dieter Reinisch

Även om information idag är lättillgänglig på nätet så är det personliga mötet viktigt. Skogsnolia är en bra och inarbetad, men också trevlig mässa som är lagom stor, något som ger oss tillfälle till kvalitetsmöten med våra kunder.

Dieter Reinisch, John Deere,