Skogsnolias jämställdhetssatsning: ”Det handlar om överlevnad”

Skogsnolias resa mot världens mest jämställda skogsmässa uppmärksammas bland utställare och branschföreträdare.
– Att Skogsnolia tagit klivet att jobba med jämställdhet är oerhört viktigt. Det handlar om överlevnad för branschen, säger Skogstekniska klustrets vd, Linda Nyström. 

Det är en rad utställare och andra inom skogsbranschen som nu lyfter fram vikten av en mer jämställd skogsnäring.

– Skogs och träindustrin går mot en spännande framtid som är både modern och hållbar, där vi ser att både nya affärsmodeller och produkter kommer att växa fram. Här finns en enorm potential för tillväxt och för att lyckas behöver vi attrahera fler att jobba i denna bransch. För att kunna locka fler människor är ökad jämställdhet, öppenhet och normkritik viktiga faktorer. Det är en mycket intressant resa Skogsnolia har påbörjat mot världens mest jämställda mötesplats i skogen. Jag tror vi kommer att se flera förändringar redan under årets mässa, säger Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret.

Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog som bland annat är markvärd för mässan:

–Det är jättebra att Skogsnolia nu påbörjat resan mot ökad jämställdhet. Vi behöver ökad öppenhet i skogsbruket. Skogsmässor generellt har en potential att utvecklas till att bli mer inkluderande för både män och kvinnor. Traditionellt sett är det mycket maskiner och teknologi på skogsmässorna och jag tror att mässorna skulle vinna på ett breddat utbud av utställare och aktiviteter, säger han.

Från Umeå kommun anser man att mässan är viktig men ser också med intresse på skogens ökade jämställdhetsarbete.

– I Umeå har vi jämställdhet i vårt DNA där alla pushar varandra framåt. Inom kommunen har vi länge jobbat med hur vi planerar staden på ett jämställt sätt, med allt från platsers utformning till normkritiskt arbete kopplat till arbetsmarknad och hur infrastruktur planeras men också förutsättningar att ta del av och delta i fritidsaktiviteter på lika villkor. Eftersom skogen är en viktig del i näringslivet är det jätteroligt att se att skogsnäringen nu är med och tar ledningen i denna viktiga fråga. Har man ett jämställt företag har man ett framgångsrikt företag, säger Marie Gidlund, Näringslivsutvecklare inom teknikbranschen på Umeå kommun.

Skogsnolias projektledare pekar på att mässan lyssnat på branschens behov.

– Vi har haft otaliga referensgruppsmöten där skogens företrädare identifierat jämställdhet, normkritik och öppenhet som viktiga förutsättningar för branschens fortsatta utveckling. Det utmynnade i den konferens om jämställhet som hölls i höstas som också la grunden för den resa Skogsnolia har påbörjat. Nu har vi fått stafettpinnen av branschen och ska förvalta det ansvaret, säger Kristin Olsson, projektledare för Skogsnolia.