Konferens vill göra skogen attraktiv för fler

Skogsnolia anordnar i höst en konferens om hur skogen ska kunna göras ännu mer attraktiv för bland annat investeringar, som arbetsplats och forskningsfält.

– Vi gör konferensen tillsammans med hela Skogslänet Västerbotten och en rad skogliga aktörer. Intresset för en breddad skogsbransch är enormt, säger konferensens projektledare, Kristin Olsson.

Allt större förväntningar ställs på skogsnäringen att klara allt från omställningen till ett fossilfritt samhälle, bistå med hållbara produkter till att skapa attraktiv skogsmark för rekreation.

– Vi kan se hur allt fler arbetar med att möta alla dessa förväntningar och hur olika delar av skogens värdekedja jobbar med att öppna upp för människor med annan bakgrund, kön och erfarenhet än de som verkar i näringen i dag, säger Kristin Olsson.

Hon berättar att Skogsnolia, tillsammans med hela Skogslänet Västerbotten, i höst anordnar en konferens för att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans mot en mer jämställd skogsnäring med bredare förankring, mångfald och representation i det samhälle som den är en del av.

– Konferensen kommer att bli fylld med konkreta tips, erfarenhetsutbyte och workshops som ger verktyg för att arbeta vidare med frågorna i sina egna organisationer. Dessutom kommer konferensen att ha föreläsare och förebilder som ger viktiga insikter och nya perspektiv, säger Kristin Olsson.

Datum: 23 oktober 2018
Tid: Klockan 9-16.
Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå