Program 2023

Programmet är skapat tillsammans med Föreningen Skogen och branschorganisationen Skogsentreprenörerna för att lyfta viktiga och intressanta ämnen.  Här hittar du programmet. 

 

Programmet är framtaget av Sveriges Lantbruksuniversitet. Välkommen till vår monter 1012.