Skogskonferens 11 maj 2021

Den 11 maj 2021, kl. 8:30-15:00 genomförde Skogslänet Västerbotten och Nolia AB en ny nationell jämställdhetskonferens.

DU KAN LADDA HEM DOKUMENTATIONEN HÄR

Programmet: 

PROGRAM 11 MAJ
8.30 Välkommen till Lobbyn!
09.00 Inledning med Malin Rönnblom
09.30 Skogsmannen – en idealtyp i förändring - Peter Söderström
Finns det en idealbild av vem som har kunskaper och kapacitet att arbeta i skogssektorn? Vem är det isåfall? Behövs idealtyper eller står dom i vägen för fortsatt nyansering och breddning av vem som kan utbilda sig, arbeta med och äga skog? Vad händer när traditionella ideal ifrågasätts? Räcker det med extern granskning eller är även interna incitament nödvändiga för att skapa framtidens jämställda skogssektor?
10.15 Paus & mingel
10.30 Hemligt inslag
10.40 Vad kostar det att stå upp för jämställdhet? Anna Schyman och Joachim Östergård
Samtalet leds av Malin Rönnblom
11.10 Respekttrappan - 7 steg för inkluderande arbetsplatser - Ida Östensson
Presentation av och ett smakprov på lärplattformen Respekttrappan som hjälper er att skapa förändring, öka medvetenheten och starta samtal som annars inte sker. Ett viktigt steg i att skapa lika möjligheter och förutsätt- ningar för alla att nå sin fulla potential på jobbet.
11.40 Introduktion till metodverkstäder
11.45 LUNCH & POSTER – digital utställning
12.45 Mingel i lobbyn och välkommen till metodverkstäder
13.00 Metodverkstäder (se beskrivning här)
• Man gör skillnad
Ida Östensson, Make Equal
(50 platser)
• Åskådarens roll för skogligheten
Dennis Nyström & Jens Karberg, MÄN (50 platser)
• Det könade Landskapet
Linda Gustafsson och Annika Dalén, Umeå Kommun (obegränsat)
• Från implementering till resultat
Monica Forsman, Länsstyrelsen Väster- botten & Helena Österlind, Klabböle Konsult med gäster. (obegränsat)
13.45 Paus och sluss till det gemensamma digitala rummet
14.00 Män om maskulinitet - Pär Lärkeryd, Staffan Norin, Jesper Fundberg
Samtalet leds av Malin Rönnblom
14.45 Avslutning och vägen framåt! 

Konferensen hålls digitat och är kostnadsfri för alla deltagare.

Anmäl dig här: jamstalldskogssektor.coeo.events

Tack till våra arrangörer och medarrangörer som gör det möjligt att du utan kostnad kan anmäla dig till konferensen.

Klicka för att ladda hem pdf med information!

Konferensen görs i samarbete med: 

Kontaktpersoner