Metodverkstäder

Vid anmälan väljer du en av metodverkstäderna under fältet "taggar". Du kommer i god tid före konferensen att få bekräftelse på din anmälan om det finns plats kvar på vald metodverkstad.

 

Åter till konferensens hemsida

MAN GÖR SKILLNAD

Ida Östensson, Make Equal
Make Equal och Region Norrbotten har utvecklat metodmaterialet Man gör skillnad. Tillsammans med Ida Östensson får ni testa delar av materialet i tre steg - kunskapshöjning, reflektion och praktiskt förändringsarbete. Med ett extra fokus på maskulinitetsnormer bidrar Man gör skillnad till att alla, oavsett kön, kan delta på likvärdiga villkor på jobbet.

ÅSKÅDARENS ROLL FÖR SKOGLIGHETEN

Dennis Nyström & Jens Karberg, MÄN
Delta på ett inspirationstillfälle med interaktiva delar: Prova konkreta övningar för hur ett förändringsarbete skulle kunna gå till! Innehållet bygger på att deltagarna får i mindre grupper testa konkreta övningar som berör våld och genus utifrån en åskådaransats. Fokus är vad deltagarna kan göra som aktiva åskådare i sina kontexter för att skapa förändring.

DET KÖNADE LANDSKAPET

Linda Gustafsson och Annika Dalén, Umeå kommun
Det könade landskapet handlar om att synlig- göra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också om att visa upp platser som är ojämställda och att lyfta frågeställningar kring dem. På passet får ni veta varför det är viktigt att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun

FRÅN IMPLEMENTERING TILL RESULTAT

Monica Forsman & Helena Österlind med gäster
Metodverkstaden ”Från implementering till resultat” visar på vilket sätt ett praktiskt och vardagsnära jämställdhetsarbete bedrivs och hur resultatet från det arbetet blir synligt. Det är motiverande att se resultat på olika nivåer av sitt jämställdhetsarbete och det är även så en lär sig om vad som är fungerande insatser och vad som behöver förändras.

Åter till konferensens hemsida