Skogskonferens 23/10

Skogsriket Västerbotten arrangerar, tillsammans med oss på Nolia, en konferens om normkritik i skogen som vi valt att kalla "Från #meetoo till handling".

Inom samarbetet Skogslänet Västerbotten har Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, SLU, Region Västerbotten och flera av länets företag under flera år arbetat för att förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män att aktivt bruka, äga, vistas i och arbeta i skog. 

Nu görs en konferens med föreläsare som Tomas Gunnarson, mer känd som Genusfotografen, goda exempel som exempelvis IKEA, men också workshop med Melinda From. Dagen ska, tillsammans med skriven dokumentation, ge verktyg för dig och din verksamhet att kunna arbeta vidare med att göra skogssektorn mer inkluderande för alla.

Konferensen hålls 23 oktober i år på Nolia i Umeå.

Läs mer här!

Anmäl dig direkt här!

Se vilka som hittills anmält sig

Info och tidsplan för dig som är anmäld