Umeå

13 - 15 juni 2019

Boka monter

Sveriges viktigaste skogsmässa 2019

Skogsnolia är, sedan starten 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Här möts branschen: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter, skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke eller intresse.

Läs mer

Fyra bra anledningar att ställa ut på mässan200

utställare

85%

av besökarna anser att mässan är en bra plats för nya affärskontakter

No 1

Enda mässan av sitt slag norr om Stockholm

90%

återkommande utställare

Referenser

Pär Lärkeryd

Skogsnolias tyngd och varumärke gör den till en naturlig mötesplats för alla i branschen. Mässan utgör därmed en ypperlig plats för oss att visa upp vår verksamhet både för entreprenörer och för skogsägare. Vi får en möjlighet att samlat och på kort tid skapa nya affärskontakter som annars skulle innebära många och långa resor.

Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna,

Fredrik Lundberg

Det är viktigt att ha en stor och viktigt skogsmässa som Skogsnolia runt hörnet. Mässan ger oss möjlighet att visa upp många av de världsledande företag som finns i regionen, men också kunna erbjuda personal och intressenter en möjlighet att ta del av vårt erbjudande. Skogsnolia är dessutom alltid välskött och bra ordnad. Det är en framgångsrik mässa för oss.

Fredrik Lundberg, vd. Vimek,

Samarbetspartner