Umeå

14 - 16 juni 2018

Boka monter

Sveriges viktigaste skogsmässa 2018

Skogsnolia är, sedan starten 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Här möts branschen: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter, skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke eller intresse.

Läs mer

Fyra bra anledningar att besöka mässan200

utställare

85%

av besökarna anser att mässan är en bra plats för nya affärskontakter

No 1

Enda mässan av sitt slag norr om Stockholm

90%

återkommande utställare

Referenser

Pär Lärkeryd

Skogsnolias tyngd och varumärke gör den till en naturlig mötesplats för alla i branschen. Mässan utgör därmed en ypperlig plats för oss att visa upp vår verksamhet både för entreprenörer och för skogsägare. Vi får en möjlighet att samlat och på kort tid skapa nya affärskontakter som annars skulle innebära många och långa resor.

Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna,

Dieter Reinisch

Även om information idag är lättillgänglig på nätet så är det personliga mötet viktigt. Skogsnolia är en bra och inarbetad, men också trevlig mässa som är lagom stor, något som ger oss tillfälle till kvalitetsmöten med våra kunder.

Dieter Reinisch, John Deere,