Vi vill utveckla norra Sverige genom möten

Nolia är Norrlands största arrangör av fack- och publikmässor samt större konferenser. Det är vi för att vi vill utveckla genom att skapa mötesplatser.

Vi finns till för Norrland, för att skapa positiv tillväxt hos näringsliv och samhälle genom att göra det vi kan bäst, skapa attraktiva mötesplatser. Vi gör det genom att arrangera mässor och andra event. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster som projektledning och uthyrning av lokaler, möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi cirka 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia inte bara är vår största mötesplats, utan den största årliga publika mässan i Sverige. Tack vare oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.

 

Nolia - Norrländska mötesplatser