Pressackreditering / Press ackreditation

Välkommen att ansöka om pressackreditering till vårt evenemang. Vi ser fram emot att göra ditt besök så givande som möjligt, tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Vi bistår medias representanter med att bland annat förmedla kontakt med lämpliga intervjupersoner samt hjälpa till med research inför radio- och tv-intervjuer. 

Welcome to apply for press accreditation to our event. We look forward to making your visit as rewarding as possible, please do not hesitate to contact us if you have any questions. We assist the media representatives to communicate, among other things, with appropriate interviewees and help with research on radio and television interviews. 

Erik Säfvenberg
Press- och contentansvarig/Press- and content officer
+46 (0)72 236 26 00
erik.safvenberg@nolia.se

 

Kontaktpersoner