Media

Information in English - see further down

Nolias presstjänst distribuerar löpande pressinformation från våra egna aktiviteter via MyNewsdesk. Utställarna har också möjlighet att lämna eget pressmaterial i vårt pressrum. Vi bistår medias representanter med att bland annat förmedla kontakt med lämpliga intervjupersoner samt hjälpa till med research inför radio- och tv-intervjuer.

Nyheter från utställarna hittar du här

På mässan finns ett presscenter i anslutning till Nolias Information & Servicecenter.

Behöver ni till exempel hjälp med att få tag på någon person, har praktiska frågor eller vill ha tips vad gäller innehållet, kontakta vår pressansvarige Erik Säfvenberg. 

ÅRETS BESÖKSSIFFROR HITTAR DU HÄR (kommer senare)

Presskort
Ditt presskort gäller för parkering och inträde till mässan. Visa det för parkeringsvakter och i kassan. Om du saknar presskort kan du ansöka om pressackreditering här

Pressparkering
Finns på uppmärkt plats.

Transferbuss från Umeå centrum
Mer information presenteras under våren 2019.

Pressreleaser från Nolia AB
Nolias pressreleaser >>

För mer information, kontakta:
Erik Säfvenberg
Pressansvarig Nolia AB
Mobil: 072-236 26 00
Email: erik.safvenberg@nolia.se

Information in English

Nolia's press service regularly distributes press information from our own activities via MyNewsdesk. The exhibitors also have the opportunity to leave their own press material in our press room. We assist media representatives with, among other things, communicating with suitable interviewees and assisting with research for radio and television interviews.

At the fair you will find the press center in Nolias Information & Service Center.

If you need help getting in contact with any of our exhibitors, have any practical questions or want tips regarding the content, please contact our press officer Erik Säfvenberg.

Press Card
Your press card applies to parking and entry to the fair. If you do not have a press card, you can apply for press accreditation here

Press Parking
Follow signs and/or parking guides. 

Transfer bus from Umeå city
More information will be presented here during spring 2019.

Press releases from Nolia AB
Nolia's press releases >>

For more information please contact:
Erik Säfvenberg
Press responsible Nolia AB
Mobile: 072-236 26 00
Email: erik.safvenberg@nolia.se

Kontaktpersoner